Pročitajte prijedloge OO SBB BiH Kakanj na Nacrt budžeta Općine Kakanj

Općinska organizacija SBB BiH Kakanj uputila je svoje prijedloge na Nacrt budžeta Općine Kakanj, koje je dostavila i na mail adresu našeg portala.

U nastvaku objavljujemo prijedloge OO SBB BiH Kakanj:

Obzirom da je u toku javna rasprava na Nacrt budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu, Općinska organizacija Saveza za bolju budućnost Kakanj dostavlja svoje prijedloge/amandmane na isti, i to kako slijedi:

1.      Kako je u toku rasprave o Nacrtu na samoj sjednici OV Kakanj održanoj u novembru, a i u samom Nacrtu, predviđeno povećanje plata u Općini kao organu uprave, a da pri tome u svim javnim ustanovama čiji je osnivač Općina i koje se finansiraju iz budžeta nije predviđeno povećanje plata, a kako je budžet Općine u manjem iznosu od budžeta 2018.godine, OO SBB BiH Kakanj se protivi bilo kakvom povećanju plata. Ipak, ukoliko je povećanje nužno radi usklađivanja plata za zakonskim i podzakonkim aktima, onda OO SBB BiH Kakanj predlaže povećanje plate linearno svima, odnosno kako povećanje u Općini tako povećanje i javnim ustanovama;

2.       Na posljednjoj sjednici OV usvojen je jednoglasno zaključak da se sačini informacija o infrastrukturnom stanju i problemima u svim osnovnim i srednjim školama na području Kaknja, a u cilju finansiranja određenih projekata od strane Općine i iz sredstava budžeta. OO SBB BiH Kakanj predlaže da se formira posebna stavka u budžetu/ekonomski kod na poziciji Službe za društvene djelatnosti i boračka pitanja pod nazivom Transfer za infrastrukturne projekte osnovnih i srednjih škola u iznosu od 100,000.00 KM (Jednu stotinu hiljada KM). Predložena sredstva bi se planirala umanjenjem stvake za sport za 100,000.00 KM, ili sredstava ostvarenih radom termoelektrane na području općine Kakanj ili neke druge stvake u budžetu po prijedlogu predlagača;

3.      OO SBB BiH predlaže da se formira posebna stavka u budžetu/ekonomski kod na poziciji Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj pod nazivom Transfer za projektovanje i rekonstrukciju mosta u MZ Brnjic (Most od starog doma Brnjic prema samom selu) u iznosu od 100,000.00 KM (Jednu stotinu hiljada KM). Predložena sredstva bi se planirala iz sredstava ostvarenih radom termoelektrane na području općine Kakanj ili neke druge stvake u budžetu po prijedlogu predlagača;

4.      OO SBB BiH predlaže da se formira posebna stavka u budžetu/ekonomski kod na poziciji Službe za društvene djelatnosti i boračka pitanja pod nazivom Sufinansiranje troškova u medicinski potpomognutoj oplodnji u iznosu od 100,000.00 KM (Jednu stotinu hiljada KM). Predložena sredstva bi se planirala iz sredstava ostvarenih radom termoelektrane na području općine Kakanj, ili koncesionih sredstava ili neke druge stvake u budžetu po prijedlogu predlagača;

Kakanj, 14.12.2018.godine