Poziv na javnu tribinu “Kvalitet zraka u Kaknju, kako dalje!?”

Udruženje ‘KA plus’ Kakanj poziva građane na javnu tribinu pod nazivom “Kvalitet zraka u Kaknju, kako dalje!?”

Tribina će se održati 5.2.2020 godine u maloj sali JU KSC s početkom u 18:00 sati.

Gosti predavači će biti eminentni stručnjaci iz oblasti zaštite zraka i energijske efikasnosti i profesori sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu Husika Azrudin i Delalić Nijaz.

Cilj javne tribine je pružiti adekvatne informacijama o izvorima zagađenja na teritoriji općine Kakanj, vrstama zagađujućih materija, mehanizmima rasprostiranja zagađujućih materija i ostalim bitnim pitanjima iz ove oblasti, te ukazati na moguće konkretne pravce djelovanja kako lokalne zajednice tako i samih građana.