Potpisan Sporazum o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Općine Kakanj

U uredu načelnika Općine Kakanj danas je potpisan Sporazum o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Općine Kakanj.

Sporazum su potpisali dekan Ekonomskog fakulteta doc.dr.sci. Alaudin Brkić i načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo.

U tekstu sporazuma se navodi da se mogući interesi Fakulteta i Općine u ovoj naučnoj, poslovnoj i stručnoj saradnji sastoje u korištenju naučno-istraživačkog, nastavnog i stručnog kadra Fakulteta prvenstveno na polju modeliranja i evaluacije politika lokalnog ekonomskog razvoja, edukacije, istraživanja, stručnog usavršavanja studenata, razmjene naučnih i praktičnih iskustava, kao i realizacije drugih zajedničkih aktivnosti utvrđenih na principima uzajamnog povjerenja i interesa stranaka ovog sporazuma u okviru njihove registrirane djelatnosti.

Mogući zajednički interesi i ciljevi naučne i poslovne saradnje obuhvataju sljedeća područja:

  1. Modeliranje politika lokalnog ekonomskog razvoja u Općini;
  2. Evaluacija primijenjenih politika i priprema prijedloga za unapređenje;
  3. Izrada elaborata o ekonomskoj opravdanosti izgradnje poslovnih zona;
  4. Ekonomska analiza politike podsticaja privredi na području Općine;
  5. Edukacija općinskih kadrova u oblasti javnih finansija i lokalnog ekonomskog razvoja;
  6. Izrada diplomskih, magistarskih i doktorskih radova;
  7. Mogućnost zajedničkog učešća u projektima;
  8. Ferijalna praksa studenata;
  9. Drugi vidovi saradnje za koje su zainteresirani  Fakultet i Općina, u okviru njihove registrirane djelatnosti.

Potpisivanju sporazuma su prisustvovali i naš sugrađanin Alem Merdić, asistent na Ekonomskom i Politehničkom fakultetu u Zenici, te Jasmina Džafić, asistentica na Ekonomskom fakultetu u Zenici.

Na prijemu u uredu načelnika naglašeno je zadovoljstvo jer je Aldin Šljivo jedan od prvih studenata Ekonomskog fakulteta u Zenici koji obavlja dužnost načelnika.

Razmijenjeni su i prigodni darovi u znak sjećanja na početak saradnje i čin potpisivanja sporazuma.