Postani nogometni sudija: Seminar i obuka u organizaciji UG nogometnih sudija i instruktora ZDK

Udruženje nogometnih sudija i instruktora Zeničko – dobojskog kantona u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog kadra u narednom periodu će provesti  seminar za prijem novih sudaca/sutkinja.

Osnovni uslov za prijem novih kandidata/kandidatkinja je taj da ne mogu biti mlađi od 16 niti stariji od 25 godina, te da nisu krivično kažnjavani. Poželjno je da su se predhodno bavili nogometom ili nekim drugim sportom, odnosno da su još uvjek aktivni. Potrebno je posjedovanje SSS, a poželjno je VŠ ili VSS.

Za prijavu porebno je donijeti popunjene tražene dokumente i obrasce. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona 062 561 020.

Potrebni dokumenti i obrasci :

Izvod iz matične knjige rođenih
Ljekarsko uvjerenje
Uvjerenje o školskoj spremi
50 KM (troškovi seminara koji se uplaćuju na račun UNSIZDK br. 1610550032100048 Raiffeisen Bank)
Dokaz o državljanstvu
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od strane nadležnog organa
Obrazac 1
Obrazac 2
Prijave se mogu izvršiti lično u prostorijama Udruženja u ulici Zukići 22 svakim radnim danom u periodu od 15 – 18 sati ili poštom.

Rok za podnošenje prijava je 28.09.2018. godine.