Porezni ured prodaje Hotel Rudar u Zenici za 3,1 milion KM

Kantonalni porezni ured Zenica objavio je prvu javnu aukciju prodaje hotela Rudar radi izmirenja poreznih dugovanja, a cijena kompleksa iznosi 3,1 milion KM. Hotel Rudar koji se nalazi u neposrednoj blizini zgrade Rudnika mrkog uglja Zenica već godinama nije u upotrebi, a u vlasništvu je Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.

Na aukciji koja će biti održana 29. oktobra u Kantonalnom poreznom uredu Zenica na prodaju će biti kuća i zgrada sa dvorištem površine 4.386 m2 i Rudarski hotel te kafana površine 864 m2.

Ponuđači na prvoj aukciji su dužni na početku aukcije Odboru za aukciju položiti depozit u iznosu od 10 posto od početne cijene.

Prodaja robe se vrši po principu viđeno – kupljeno, pa se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Ukoliko nakon završene prve aukcije ostane imovina koja nije prodate održat će se druga aukcija, pola sata nakon završetka prve. Na drugoj aukciji najniža cijena je 75 posto od najniže početne cijene na prvoj aukciji. U vremenskom roku od pola sata oni koji žele da dostave ponude, polažu depozit koji pokriva 10 posto od nove najniže cijene.

Sva zainteresovana lica imovinu mogu pogledati na lokalitetetima navedenim u ovom oglasu, dana 24. oktobra 2019. godine (utorak) u vremenu od 10 do 14 sati, a dokaze o vlasništvu mogu pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Zenica, kancelarija broj 35.