Pogledajte imena kakanjskih kandidata ispred SDP i SDA za Skupštinu ZDK

zdk1U oktobru će se u našoj zemlji održati opći izbori. Objavljujemo listu kandidata za Skupštinu ZDK ispred SDP i SDA.

Nosilac liste za Skupštinu ZDK ispred SDP-a je aktuelni Premijer Vlade ZDK Munib Husjenagić iz Zenice, a SDA predvodi Ibrahim Plančić iz Tešnja. Na obje liste najviše kandidata je iz Zenice.

KANDIDATI SDA:

1. Ibrahim Plančić (Tešanj)

2. Emira Drnda -Čičeklić (Maglaj)

3. Jasmin Duvnjak (Zenica)

4. Selvedina Sarajlić-Spahić (Zenica)

5. Almedin Aliefendić (Kakanj)

6. Senad Karavdić (Visoko)

7. Besim Avdić (Zavidovići)

8. Asim Nalić (Žepče)

9. Kenan Kamenjaš (Vareš)

10. Amela Kovačević (Breza)

11. Muamer Čelebić (Kakanj)

12. Adisa Kokić (Tešanj)

13. Naidin Ahmetspahić (Zenica)

14. Musad Halilović (Zavidovići)

15. Emina Jusić (Visoko)

16. Amir Muminović (Olovo)

17. Amra Muslić (Zenica)

18. Džavid Aličić (Doboj-jug)

19. Rasim Skomorac (Zenica)

20. Mirsada Čaluk (Kakanj)

21. Mirza Omanović (Visoko)

22. Mirnesa Šehović (Visoko)

23. Seid Osmanović (Breza)

24. Himzo Smajić (Tešanj)

25. Amela Mujadžić (Zavidovići)

26. Sead Kaknjo (Zenica)

27. Alisa Ibraković (Zenica)

28. Amer Ahmić (Žepče)

29. Adnela Šušić (Zavidovići)

30. Selma Ćatić (Zavidovići)

31. Ramo Pivić (Zenica)

32. Mirsad Hadžić (Tešanj)

33. Edita Omerović (Kakanj)

34. Alem Škulj (Kakanj)

35. Ahmed Ćerim (Zenica)

36. Saliha Smailbegović (Tešanj)

37. Nihada Huseinagić (Zenica)

38. Jasmin Imamović (Zenica)

KANDIDATI SDP:

1. Husejnagić Munib (Zenica)

2. Šehić Jasminka (Maglaj)

3. Begić Senaid (Doboj jug)

4. Radišić Sretko (Zenica)

5. Aletović Vinka (Kakanj)

6. Delić Rifat (Zavidovići)

7. Smailbegović Elva (Tešanj)

8. Husić Muhamed (Visoko)

9. Romić Branko (Vareš)

10. Dizdarević Blanka (Zenica)

11. Buljubašić Amil (Tešanj)

12. Jurić Leontina (Zenica)

13. Petrović Radosav (Zavidovići)

14. Hadžiabdić Alija (Olovo)

15. Hajdarević Armina (Žepče)

16. Mijoč Eldin (Kakanj)

17. Mundžić Indira (Zenica)

18. Lokmić Nedžad (Maglaj)

19. Simić Mladen (Zenica)

20. Jekalović Cigura Amina (Breza)

21. Tomičić Dalibor (Visoko)

22. Delić Adela (Maglaj)

23. Kaser Vedran (Tešanj)

24. Malić Zečević Maja (Visoko)

25. Softić Salko (Tešanj)

26. Hodžić Enes (Tešanj)

27. Mahovac Aida (Zavidovići)

28. Brka Almir (Tešanj)

29. Duraković Jusuf (Zavidovići)

30. Todorović Sanja (Usora)

31. Mandura Ivica (Žepče)

32. Veselinović Tatjana (Zavidovići)

33. Mehić Nermin (Zenica)

34. Tanović Maida (Zenica)

35. Bradarić Spaho (Maglaj)

36. Čolaković Belma (Olovo)

37. Filipović Nadežda (Zenica)

38. Čivić Mirsad (Zenica)