Planinarsko društvo “Bobovac” Kakanj izdalo Planinarsko-turističku mapu Kaknja

Planinarsko društvo “Bobovac” Kakanj izdalo je Planinarsko-turističku mapu Kaknja.

Štampanje mape finansijski je pomogla Općina Kakanj.

Mapa će javnosti biti predstavljena na promociji koja će biti upriličena u srijedu, 17. decembra 2014. godine, u Omladinskom centru Kakanj, sa početkom u 17:00 sati.

Autor mape je Senad Bajrić.

Na promociji će biti upriličena i prodaja primjeraka mape po cijeni od 15 KM, a cjelokupan prihod od prodaje će biti utrošen na markiranje planinarskih staza, te izradu planinarsko-turističkih tabli i panoa na području općine Kakanj.