Općina Kakanj isplatila novac za prevoz studenata za mjesec oktobar, isplata za novembar nakon dostavljanja fiskalnih računa o kupljenoj mjesečnoj karti za novembar

Nakon što je završen posao obrade prijava na općinsku povlasticu za prevoz, Općina Kakanj danas je izvršila isplatu novčanih sredstava studentima za prevoz za mjesec oktobar.

Isplata novčanih sredstava za mjesec novembar će biti izvršena nakon što studenti dostave fiskalne račune kao dokaz da su kupili mjesečnu kartu za novembar.

Isplata općinske povlastice vrši se na način da studenti kupe mjesečne karte, a onda im Općina Kakanj, na osnovu dostavljenog fiskalnog računa, isplati na njihove račune iznose koje su utrošili za kupovinu mjesečne karte.