Održana Izvještajno – izborna Skupština Društva “Josip Broz Tito” Kakanj

Jučer, 23.06.2015. godine, u Kaknju je održana izvještajno – izborna skupština Društva “Josip Broz Tito” Kakanj.

Dosadašnji predsjednik Društva Ljubomir Bojić iznio je izvještaj između dvije konferencije kao i finansijski izvještaj. Oba izvještaja su su jednoglasno usvojena.

Na konferenciji je bilo riječi i o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

tito4
Šabanović Sanel

Izabrana nova rukovodna tijela Društva. Za predsjednika Društva izabran je Sanel Šabanović, za potpredsjednika Milan Đurić, a za sekretara Samir Karić. Birano je i 6 članova izvršnog odbora: Bilela Janja, Goralija Hajrudin, Živanić Rajka, Bajtarević Asim, Omeragić Emir a za blagajnika je izabran Kovač Rahman.

Skupstina je izabrala i Nadzorni odbor u sastavu: Bajtarević Nevza, Hajdarević Nejra i Smaka Admira. Zaključak Skupštine kao i samog predsjednika je bio da je potrebno poduzeti aktivnosti na omasovljavanju drustva mlađim generacijama te na taj način sačuvati njegovanje lika i djela Josipa Broza.

Kaportal.ba