Odobrene izmjene Zakona o budžetima, sjednica Doma naroda završena

Na današnjoj konstituirajućoj sjednici, Dom naroda je odobrio većinom glasova i budžet Federacije BiH za 2019., koji također može postati operativan budući da ga je na januarskom zasjedanju odobrio i Predstavnički dom

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na konstituirajućoj sjednici je većinom glasova odobrio izmjene Zakona o budžetima čiji je cilj da i Grad Mostar dobije ovogodišnji budžet u situaciji kad nema izabrano Gradsko vijeće.

Ovlasti za proglašenje budžeta ovim izmjenama se daju gradonačelniku u navedenim uslovima.

Budući da su ovakve zakonske izmjene odobrene u januaru i u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta, stekli su se uvjeti za stupanje na snagu po objavi u Službenim novinama.

Na današnjoj konstituirajućoj sjednici, Dom naroda je odobrio većinom glasova i budžet Federacije BiH za 2019., koji također može postati operativan budući da ga je na januarskom zasjedanju odobrio i Predstavnički dom. Time su se stekli uvjeti i za finansijsku deblokadu FBiH.

Uz federalni budžet su odobreni i Zakon o njegovom izvršenju, kao i ovogodišnji finansijski planovi Zavoda za zapošljavanje FBiH, Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje te Federalnog fonda solidarnosti, kao i Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Nakon ovih tačaka dnevnog reda, sjednica je završena.