Od danas Općinsko vijeće Kakanj funkcioniše u obliku radnog predsjedništva

Općinski štab civilne zaštite Kakanj uputio je preporuku Kolegiju Općinskog vijeća i Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća da se uspostavi adekvatan mehanizam za funkcionisanje Općinskog vijeća Kakanj, u skladu s naredbom Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani javnih okupljanja.
Na osnovu ove preporuke usvojena je odluka da Općinsko vijeće Kakanj od danas funkcioniše u obliku radnog predsjedništva.
Uskoro detaljnije.