Objavljena preliminarna rang lista rasporeda taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području općine Kakanj

Komisija za proveđenje postupka rasporeda taksivozila na slobodna taksi stajališta na području općine Kakanj, imenovana rješenjem Općinskog načelnika broj: 02/1-73/19 od 08.01.2019. godine, na osnovu člana 15. stav 1. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Kakanj, broj: 04/1-1320/16  i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Kakanj broj: 04/1-1880/18 utvrđuje:

PRELIMINARNA RANG LISTA

rasporeda taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području općine Kakanj

R/bIme i prezimeNaziv taksistajalištaUkupan broj bodovaPrioritet rasporeda
1.Naser JašarspahićŽeljeznička stanica95,01Prvi prioritet
2.Kenan DelibašićŽeljeznička stanica95,01Prvi prioritet

Na Preliminarnu rang listu rasporeda taksi vozila na taksi stajališta podnosioci zahtjeva mogu podnijeti žalbu Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste. Po žalbama podnosioca zahtjeva Općinski načelnik će donijeti rješenje u roku od 15 dana, nakon čega rješenjem utvrđuje Listu o rasporedu taksi vozila na taksi stajališta.