Nastavljeno uklanjanje bespravno postavljenih garaža

P1040528
Odsjek za inspekcije Općine Kakanj nastavio je danas aktivnosti na uklanjanju bespravno postavljenih garaža u Ulici branilaca, saopštila je službena stranica Općine.

U momentu kada je trebalo započeti prisilno uklanjanje garaža, pojavili su se vlasnici koji su odlučili da sami organiziraju izmještanje garaža čime su izbjegli duple troškove jer bi, da je inspekcija uklonila garaže, morali platiti troškove uklanjanja, a još bi bili obavezni platiti i kaznu zbog nepostupanju po rješenjima inspekcije.

P1040529P1040527