Načelnik Šljivo i direktor Imamović kod premijera ZDK: Razgovarano o koncesijama

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo i v.d. direktora Rudnika mrkog ulja Kakanj Sead Imamović jučer su, zajedno sa saradnicima, u Zenici razgovarali s premijerom ZDK Mirzom Ganićem, ministrom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirnesom Bašićem, te službenicima u kantonalnim ministarstvima.

Tema razgovora odnosila se na izvršavanje zakonske obaveze RMU Kakanj da plaća naknadu za koncesiju.

Sredstva koja plaćaju privredni subjekti za korištenje prirodnog bogatstva se dijele između ZDK i općine u kojoj privredni subjekt koristi bogatstvo, a iz tih sredstava općina ima obavezu pomoći ljudima koji žive u blizini koncesionog područja i čiji je svakodnevni život zbog toga otežan.