Na području Kaknja u toku radovi na čišćenju korita rijeke Bosne

Na području općine Kakanj u toku su radovi na čišćenju nanosa iz korita rijeke Bosne. Lokacije na kojima se izvode radovi su Karaulsko Polje i naselje Doboj, a planirano je da se čišćenje izvrši na još dvije lokacije: oko Mosta zlatnih ljiljana i Mosta mladih uključujući i ušće Zgošće, te na lokaciji od Mosta mladih do Cementarskog mosta.

Radove ukupne vrijednosti 145.000 KM finansira Agencija za vodno područje rijeke Save. Izvođač radova kojeg je kroz tendersku proceduru izabrala Agencija je firma “Okac” iz Goražda.