Na Jahorini održan trodnevni trening za prosvjetne radnike u organizaciji NVO “Alternative“ Kakanj

U organizaciji NVO “Alternative“ Kakanj na Jahorini je od 19. do 21.04.2019. održan trodnevni trening za prosvjetne radnike na temu „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u planovima razredne nastave i odjeljenske zajednice“.

Trening je okupio brojne stručnjake iz ove oblasti, pedagoge,  psihologe i prosvjetne radnike iz predškolskog, osnovnog i srednjegobrazovanja. Bila je ovo prilika za prepoznavanje i definisanje ključnih problema vezanih za prevenciju rodno zasnovanog nasilja, razmjenu iskustava i proširenje znanja koja mogu doprinijeti prepoznavanju i eventualnom sprječavanju ove društvenepojave. Na ovaj način NVO “Alternative“ Kakanj nastoji unaprijediti mehanizme prevencije rodno zasnovanog nasilja u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj.

Mirha Husika, profesorica STŠ Kemal Kapetanović Kakanj i jedna od učesnica ovog treninga, naglasila je značaj i ulogu prosvjetnih radnika u prepoznavanju ovog problema: „Problem rodno zasnovanog nasilja je dosta rasprostranjen u našoj državi i ovakvi skupovi su prvi korak u rješavanju istog. Prosvjetni radnici su bitan faktor u prepoznavanju problema iako trenutno nisu dovoljno uključeni, ali kroz ovakve edukacije mogu se uključiti i tako sudjelovati u rješavanju. Nadam se da će se u narednim generacijama prenositi znanje koje nosimo sa ovog seminara što će pomoći u razvijanju osoba bez predrasuda.“

Ovakvim i sličnim projektima NVO “Alternative” Kakanj već godinama nastoji ukazati na probleme vezane za rodno zasnovano nasilje i aktivno sudjelovati u njihovom rješavanju.

Maksuma Topalović, izvršena direktorica NVO “Alternative” Kakanj, ovom je prilikom naglasila kako „Alternative“ već četvrtu godinu radi u oblasti oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja. U aktuelnom projekru provedeno je deset radionica i tri forum teatra. Fnancijska podrška osigurana je u okviru granta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH” Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine iAgencije za ravnopravnost spolova BiH.”

Inače, projekti NVO „Alternative“ Kakanj usmjereni su na ohrabrivanje građana za učešće u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou ipreuzimanje odgovornosti u planiranju i razvoju zajednice. Paralelno s timova NVO stalno radi na uspostavljanju i unapređenju suradnje sa lokalnimv ladama u području unapređenja komunikacije i uvjeta za učešće građana u procesima odlučivanja. U planiranju projekata „Alternative“ se oslanjaju na istraživanja u zajednici i participaciju građana te voderačuna o elementima održivog razvoja.

Alma Omerbegović