Lijep primjer aktivizma stanara – u soliteru 3 postavljen video nadzor

Skup etažnih vlasnika solitera 3 na čelu sa predsjednikom Neimarlija Nijazom ovih dana je realizirao nekoliko hvale vrijednih aktivnosti čiji je cilj poboljšanje kvaliteta stanovanja i poboljšanje stepena sigurnosti stanara. Ugrađen je video nadzor, postavljene su mreže na stepeništu koje vodi do kanala za smeće, promijenjena su vrata na smetljarniku, zamijenjeni su limovi na krovu, a u planu su i druge aktivnosti.

U budućem periodu bit će realizirani detaljni energetski pregledi za višestambene objekte soliter 1, soliter 2 i soliter 3.

Radi se o projektu koji će pokazati postojeće stanje i gubitke energije u soliterima. Projekat će dati smjernice za provođenje najefikasnijih aktivnosti na projektima energetske efikasnosti, količine i cijenu potrebnih radova, te uštede koje bi se ostvarile provedenim aktivnostima.

Projekat se finansira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša.