Kantonalna bolnica Zenica otvorila žiro-račun za donacije

JU Kantonalna bolnica Zenica, počev od mjeseca marta 2020. godine, preduzima intezivne mjere u cilju realizacije mjera Kriznog štaba ZDK u vezi sa borbom u prevenciji i sprečavanju širenja korona virusa, zbrinjavanju i liječenju oboljelih od korona virusa, odnosno obezbjeđenju materijalno-tehničkih sredstava i opreme u cilju osposobljavanja prostornih kapaciteta za smještaj oboljelih građana, kao i kontinuiranu nabavku neophodnih zaštitnih sredstava za medicinske radnike i pacijente.

“Obzirom da su u pitanju vanredne okolnosti koji zahtijevaju međusobnu saradnju, razumijevanje, pomoć i solidarnost svih fizičkih i pravnih subjekata, pozivamo Vas da uzmete učešće u obezbjeđenju adekvatnih uslova u vezi sa naprijed navedenim.

U tomo pogledu JU Kantonalna bolnica Zenica, otvara namjenski žiro-račun kod ASA Banke dd Sarajevo, broj: 1340100000339717, na koji možete izvršiti uplatu donacija sa naznakom: za nabavku neophodne opreme i materijalnih sredstava u borbi i prevenciji u sprečavanju širenja korona virusa, zbrinjavanju i liječenju oboljelih od korona virusa.

Bolnica, takođe prihvata donacije u obliku robe (posebno u vidu zaštitnih sredstava i opreme) ili gotovih proizvoda.

Za sva eventualna pitanja u vezi sa naprijed navedenim, uplatom sredstava ili isporukom, možete se obratiti na kontakt brojeve telefona i mail:

Služba za javne nabavke-Elvir Pašalić, dipl. pravnik, 032-447-049,pravna-ep@kbze.ba
Bolnička apoteka, Elida Hažić, prim. mr. ph.,032-447-491, elida.hadzic@kbze.ba
Sektor za ekon.-finansijske poslove, Dženata Mulać, dipl. ecc, 032-447-039, dzeneta.mulac@kbze.ba
Komisija za prijem donacija, Mujkic Amra, 032-447-488, kbze.apoteka@gmail.com
Za svaku donaciju molimo Vas da obavezno dostavite pismo namjere, na jedan od naprijed navedenih kontakata putem maila, kako bi ista bila propisno zavedena i primljena.

Unaprijed zahvalni na iskazanom razumijevanju, pomoći i solidarnosti”, navodi se na stranici Kantonalne bolnice Zenica.