Kakanj:Informacija u vezi teške životne priče demobilisanog borca Ferida Sinana

Proteklih dana, ali i godina, često se u javnosti pojavljivala priča o demobilisanom borcu Feridu Sinanu iz Kaknja koji živi u jami.

Dužni smo javnosti dati pojašnjenje i sve relevantne informacije u vezi Ferida Sinana.

Kao i cjelokupna javnost koja je upoznata s ovom teškom životnom pričom, i mi smatramo da treba pomoći Sinanu.

Postoje informacije da je Ferid Sinan samovoljno napustio Rudnik mrkog uglja Kakanj 1999. godine.

Kao osobi bez riješenog stambenog pitanja Općina Kakanj je plaćala kiriju za Ferida Sinana, no stanodavci su otkazivali ugovore o davanju stana pod zakup žaleći se na ponašanje Ferida Sinana i probleme vezane za alkohol.

Bilo je i dobrih ljudi koji su sami Sinanu omogućavali krov nad glavom. No, Sinan se uvijek vraćao u jamu.

Bilo je i situacija kada je Općina bila blizu kupovine objekta za Ferida Sinana. No, problem je nastao jer je Sinan pronašao kuću u prigradskom naselju koja je koštala prilično veliki iznos, a zamisao Općine je bila da se kupi kuća u nekom od kakanjskih sela po prihvatljivoj cijeni obzirom na činjenicu da treba pomoći i brojnim drugim boračkim kategorijama.

Bilo je i dilema u definisanju vlasništva nad objektom koji bi bio kupljen. Dilema je bila da li nekretninu upisati na Sinanovo ime što bi značilo da nekretninu može i prodati, ili nekretninu upisati na neki drugi subjekt, a Sinanu dati na korištenje.

I dalje postoji takva zamisao i na tome se radi, a preovladava mišljenje da se boračko udruženje treba pojaviti kao vlasnik objekta kojeg će Sinanu dati na korištenje.

Ovih dana pronađen je novi stan pod kiriju kojeg će Sinan koristiti do trajnog rješenja.

Trenutno je najvažnije Feridu Sinanu pružiti liječničku pomoć zbog problema s alkoholom i na tome se radi.

Općina Kakanj je u tom smislu spremna pomoći u finansiranju troškova liječenja.