Kakanjac Emin Mušija prezentovao svoj servis “Clean” na Sajmu socijalnog poduzetništva u Sarajevu

U okviru projekta “Program održivosti civilnog društva“ u martu 2017. godine Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH), uz podršku agencije Boram, u Sarajevu je organizirala sajam na kojem su prezentovane mogućnosti saradnje između socijalnih i komercijalnih preduzeća.

Socijalno poduzetništvo predstavlja inovativne aktivnosti pojedinaca ili grupa usmjerene na efikasno rješavanje socijalnih problema građana stvaranjem novog tipa proizvodnih organizacija socijalnih preduzeća koja djeluju na tržištu ali svoju dobit koriste samo za nova zapošljavanja i sopstveni razvoj.

 

Sajam se održao 29.03.2017. u Sarajevu na Trgu oslobođenja – Alija Izetbegović sa početkom u 12:00 sati.

Jedno od preduzeća koja su učestvovala na sajmu je bio i CLEAN Servis za čiščenje Kakanjca Emina Mušije, koji je svoj posao pokrenuo putem općinskog programa “Pokreni svoj posao u Kaknju”

Emin je na sajmu predstavio niz usluga koje nudi, prezentovao rad servisa ali i pružio podršku ovoj vrsti poduzetništva. Kakao kaže ovo je prilika i da svoje usluge ponudi van naše Općine, što odavno radi, ali i da učestvuje u podršci marginaliziranim grupama u okviru socijalnog poduzetništva.

Socijalno poduzetništvo čini spoj socijalne zaštite i zapošljavanja, tranziciju „socijale“ u zapošljavanje, dakle ima i socijalni i ekonomski značaj. Istovremeno to je poluga socijalnog uključivanja onih koji su isključeni, od nezaposlenih do ranjivih grupa (osobe sa invaliditetom, Romi, žene itd.).