Kakanj traži investitore za termalni izvor Tičići: Stotine hiljada KM dnevno završi u rijeci Bosni

Samo nekoliko kilometara od Kaknja nalazi se prirodni termalni izvor Tičići, a neprocjenjivo bogatstvo i hiljade KM svakodnevno odlaze u rijeku Bosnu. Općina Kakanj pripremila je studiju kojom želi privući investitore koji bi iskoristili ovaj potencijal.
Tičići su već decenijama poznati kao ljekovita banja koju svakodnevno koristi desetine posjetilaca u improvizovanim bazenima koji se nalaze u privatnom vlasništvu. Gejzir sa 53 stepena celzija svakodnevno završava u rijeci Bosni, a uprkos svim naporima još uvijek se nije pronašao adekvatni investitor.

“Studije koje su rađene potvrđuju ljekovitost tičićkih banja kroz svega nekoliko dana korištenja. Stepen dosadašnje iskorištenosti svodi se tek na kapacitiranu privatnu inicijativu ovdašnjih mještana, koji su izgradnjom skromnih kapaciteta donekle pomogli da ovaj lokalitet bar zaintrigira putnika u prolazu. No, značajniji interes neophodnog kapitala do sada je po pravilu izostajao”, kazali su iz Općine Kakanj.

Na osnovu višekriterijalnog vrednovanja utvrđeno je da je najpovoljnija lokacija za formiranje uslužnog objekta sa sportsko-rekreativnim centrom u Bilješevu, a vrijednost projekta je procijenjena na 19.666.000 KM.

Površina koja je namijenjena za ovu svrhu iznosi 405.323 kvadratna metra, a lokacija po prirodnim karakteristikama pogoduje izgradnji banjsko-rekreativnog centra.

Načelnik Kaknja Aldin Šljivo u izjavi za Klix.ba je kazao da će uložiti sve napore kako bi se ovo pitanje aktualiziralo i pronašao investitor koji bi iskoristio prirodni potencijal.

“Već sutra (danas op.a.) ćemo imati potencijalne investitore van Bosne i Hercegovine koji dolaze na razgovore i koji žele iskoristiti ovaj potencijal pa ćemo vidjeti kako će završiti ovi pregovori. Iako je koncesija kantonalna i privatna zemlja, mi želimo inicirati ovu priču i ponuditi potencijalnim investitorima sve kako bi se iskoristilo naše prirodno bogatstvo u prave svrhe”, kazao je Šljivo.

Na kraju je naglasio kako Općina Kakanj izražava punu spremnost i otvorenost ka zainteresovanim investitorima da se sinergijskim djelovanjem ishodi najadekvatnije i svrsishodno rješenje na obostranu korist, kao dobitnik BFC certifikata o povoljnom poslovnom okruženju.