Kakanj: Općinski štab civilne zaštite usvojio nekoliko važnih odluka

IFOpćinski štab civilne zaštite Kakanj danas je održao sjednicu na kojoj su analizirane aktivnosti Štaba u proteklom periodu, te je usvojeno nekoliko odluka koje su važne za nastavak aktivnosti na sanaciji posljedica prirodne nesreće.

Na sjednici kojom je predsjedavao općinski načelnik i komandant Štaba Nermin Mandra usvojena je Informacija o borbi protiv prirodne nesreće i preliminarni presjek stanja nastalih šteta na području Kaknja.

Konstatovano je da je u toku borbe protiv poplava i vodene bujice, bez obzira na teške okolnosti, Općinski štab civilne zaštite Kakanj postavio i realizirao veoma ozbiljan i učinkovit sistem djelovanja. Kakanj bez obzira na teškoće ipak nije postao grad-slučaj jer su poredani prioriteti, uvezan sistem, angažirana mehanizacija, a u svemu tome posebna uloga pripada građanima i privrednim subjektima koji su se organizirali, uključili se u aktivnosti i zajedno sa Općinskim štabom CZ-a vodili grčevitu borbu.

Zaključeno je da se u narednom periodu radi na jačanju segmenata sistema civilne zaštite za koje se tokom kriznog perioda pokazalo da trebaju biti dodatno ojačani i razrađeni.

Štab je usvojio i  Odluku o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana korištenja sredstava zaštite i spašavanje za 2014. godinu na način da su sva sredstva koja su ranije planirana za neke druge projekte i nabavke preusmjerena na prioritetnije izdatke u segmentu saniranja posljedica prirodne nesreće.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za plaćanje kirije osobama koje se zbog posljedica prirodne nesreće ne mogu vratiti u svoje domove, a u narednom periodu će se raditi na trajnom rješavanju ovog problema.

Obzirom da Općinski štab civilne zaštite posebnu pažnju poklanja udruženjima građana koja u kriznim periodima imaju posebno važnu ulogu u spašavanju ljudi i materijalnih dobara, odlučeno je da se izdvoje određena sredstva u svrhu pomoći Klubu radio-amatera Kakanj pri organizaciji takmičenja u amaterskoj radio goniometriji.

Kaportal.ba/Press Općine