Kakanj: Održan sastanak sindikata i uprava rudnika u FBiH

U Kaknju je završen sastanak Predsjedništva Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji BiH. Tražiće povećanje cijene uglja u 2019.

Također, insistiraće na ulaganju u humanizaciju rada u rudnicimaod strane Elektroprivrede BiH. Dogovoreno je i da se centralno obilježavanje Dana rudara ove godine održi u Kaknju.

Zbog aktuelnog stanja u svih 7 rudnika u sastavu Koncerna, sjednici su prisustvovali  i direktori rudnika.