Kakanj: Javni oglas za prijem novih kandidata za osposobljavanje za zvanje dobrovoljni vatrogasac

Na osnovu člana 42. Statuta Vatrogasnog društva ” Kakanj ” Kakanj, Upravni odbor društva raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem novih kandidata za osposobljavanje za zvanje
dobrovoljni vatrogasac

Za prijem novih kandidata za osposobljavanje za zvanje dobrovoljni vatrogasac mogu se prijaviti svi zainteresovani sa područja općine Kakanj koji ispunjavaju opće uslove i to:

– Da kandidat nije mlađi od 18 godina i stariji od 30 godina;
– Da ima najmanje III stepen školske spreme po mogućnosti tehničkog smjera;
– Da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasaca;
– Da ima stalno prebivalište na području općine Kakanj;
– Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak:

Zainteresovani kandidati treba da dostave uredno popunjenu aplikaciju koja se može preuzeti lično u sjedištu Vatrogasnog društva Kakanj u Ulici Imamovića broj,Doboj, Kakanj svaki radni dan u vremenskom periodu od 07,00 do 15,00 sati.

S prijavljenim kandidatima će se održati zajednički sastanak.

Javni oglas ostaje otvoren do 28.3.2019 godine.