Danas javna rasprava o Nacrtu revidirane „Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2020“

Danas će, sa početkom  u 14.00 sati u zgradi Općine Kakanj, sala Općinskog vijeća, biti održana javna rasprava o Nacrtu revidirane „Strategije razvoja općine Kakanj  2007-2020“ sa novim Akcionim planom za period 2018-2020. godina.

Organizatori javne rasprave su Općinski načelnik i Komisija za izradu Nacrta revidirane „Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2020“ sa novim Akcionim planom za period 2018-2020. godina.

Kontakt osoba za provođenje javne rasprave je Enver Kusić.

Nacrt revidirane „Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2020“ sa novim Akcionim planom za period 2018-2020. godina je dostupan na oglasnoj ploči, te klikom ovdje

Akcioni planovi se mogu vidjeti klikom na naslove:

Akcioni plan za 2018.

Akcioni plan za 2019.

Akcioni plan za 2020.

Prijedlozi, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti na dan održavanja javne rasprave ili najkasnije do 19.6.2018. godine  na adresu: „Općina Kakanj – Komisija za izradu Nacrta revidirane „Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2020“ sa novim Akcionim planom za period 2018-2020. godina, Ulica branilaca, 72240 Kakanj.

Dodatne informacije se mogu dobiti i putem telefona  broj: 032/555–301.