Bosanci i Hercegovci među 10 najviše naoružanih u svijetu

Bosna i Hercegovina je među top deset država u svijetu prema broju streljačkog naoružanja koje posjeduje stanovništvo. Podaci su to koji se navode u izvještaju nevladine organizacije iz Ženeve “Small Arms Survey”.

Prema definiciji streljačkog naoružanja koja se ističe u izvještaju, u ovu kategoriju spadaju puške, pištolji, revolveri, mitraljezi i automati.

Legalno i nelegalno

Procjene analitičara “Small Arms Surveyja” ukazuju na to da u našoj državi na svakih 100 stanovnika dođu 31,2 komada naoružanja.

– Skoro 3.793.000 Bosanaca i Hercegovaca posjeduje skoro 1.185.000 komada oružja. Skoro 626.000 stanovnika Crne Gore posjeduje 245.000 komada oružja. U Srbiji je to skoro 2.719.000 komada na 6.946.000 ljudi, u Makedoniji na 2.083.000 ljudi dolazi skoro 621.000 komada oružja – pojašnjeno je u izvještaju.

Autori istraživanja podsjećaju da su uzimali u obzir naoružanje koje se nalazi u rukama civila, a koje je stečeno na legalan, ali i ilegalan način.

Ogroman problem

Denis Hadžović, analitičar iz oblasti sigurnosti, kazao je za “Avaz” da to naoružanje predstavlja ogroman sigurnosni problem u našoj državi.

– Veliki broj tog naoružanja dolazi iz proteklog rata i značajan dio je u nelegalnom vlasništvu. Prema našim procjenama, od ovog broja koji se navodi u istraživanju, skoro 700.000 je nelegalno. Taj dio je mnogo opasniji i tim oružjem se počini skoro 90 posto krivičnih djela u BiH – naglasio je Hadžović.

Dodao je da se u BiH provode određene mjere kojima se nastoji prikupiti to nelegalno naoružanje, ali da je neophodan jači angažman države.

– Poseban problem predstavlja i nelegalni šverc tog naoružanja na teritoriji Evropske unije, zbog čega Njemačka i Francuska insistiraju na većoj kontroli u našoj državi. U narednim danima trebao bi biti donesen i novi akcioni plan za smanjivanje nelegalne trgovine oružjem u BiH – pojasnio je Hadžović.

Hrvatska i Albanija ni u top 25

– Hrvatska nije ušla među top 25 najviše naoružanih država u svijetu, ali 4.210.000 Hrvata posjeduje skoro 576.000 komada oružja, dok 2.911.000 Albanaca ima skoro 350.000 – dodaje se u izvještaju.