Aktuelni radovi u Kaknju

U toku su radovi na rekonstrukciji ulice Osmana Džafića. Planirano je rješavanje problema neadekvatne rešetke u blizini ulaza u Spomen-park tragično stradalim rudarima, proširenje saobraćajnice do zgrade NTV IC, te izgradnja trotoara sa rukohvatom od zgrade IC-a uz ulicu. Vrijednost radova iznosi oko 40.000 KM.

U toku su i aktivnosti na sanaciji puta Zgošća-Tršće. Nakon asfaltiranje sa proširenjem  puta za 1 m na dionici od mosta u Zgošći do raskrsnice za Crnač, te asfaltiranja na lokalitetu Skenderovića, uslijedili su radovi na sanaciji udarnih rupa, betoniranju odvodnih kanala, a planirani su i radovi na postavljanju nove zaštitne ograde, saniranju i farbanju postojeće ograde…

Na lokalitetu klizišta na ulazu u Skenderoviće trenutno nije moguće vršiti radove jer se, prema uputama geologa, to ne smije činiti, pa će radovi na rekonstrukciji ove dionice biti dio budućih radova na sanaciji klizišta.

U toku su i radovi na izgradnji nove dvije saobraćajne trake i novog kružnog toka od Mosta zlatnih ljiljana do lokacije gradske sahat-kule.

Uskoro počinju i radovi na rekonstrukciji saobraćajnice u Rudarskoj ulici, od kapije Rudstroja do zgrade Karitasa, saopštila je službena stranica Općine Kakanj.